fbpx

Онлайн платформа за смятане

В преподаването на ментална аритметика, освен древното сметало абак, за смятане активно се ползва и онлайн платформа. В център Менталика онлайн платформата се нарича Cleverstart. Тя има многобройни ползи и смятането с нея бързо се превръща в любимо занимание на...