fbpx

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ

За нас

Собственик и администратор на сайта е юридическото лице “МЕНТАЛИКА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. 2, с БУЛСТАТ: 205419958, представляван от Маргарита Апостолова.

Телефон: 087 993 2798
Адресът на нашия сайт: https://mentalika.com
Имейл адрес: mentalika.lozenets@gmail.com

Каква лична информация за клиентите събираме и какви са целите, за които я използваме?

Информацията, която събираме от Вас, ни помага да подобряваме обслужването, както и да изготвим за Вас персонални оферти.

Могат ли деца да използват сайта на Менталика?

Сайтът https://mentalika.com може да се ползва от деца под 16 години. Ние Ви гарантираме, че на сайта няма съдържание, което може да навреди на Вашето дете.

С кого споделяме данните ви

Във връзка с контактни форми, форми за забравени пароли, администраторски панели и други специални страници и части от страниците, ние ползваме услугата Analytics, reCAPTCHA, предоставена от Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘). Целта на тази функция бива да решава дали информацията и запитванията изпратени през гореспоменатите форми и панели се въвежда от истински човек или чрез нежелано автоматизирано въвеждане от бот програми. Услугата изплаща информация до Гугъл съгласно член 6, секция 1F на GDPR, с основа нашият легитимен интерес за защита на нашият сайт от злонамерени потребители и злоупотреба с функционалността му.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.

С ползването на тази функционалност, вие изрично се съгласявате с изпращането на тези данни до Google LLC за изпълнение на тези цели.

След изпращането на горепосочената информация на Google, ние не съхраняваме и не обработваме други копия от информацията.

Политиката на поверителност на Google може да намерите на следният адрес: www.google.com/intl/bg/policies/privacy

Съгласно политиките на услугата MailChimp за събиране и съхраняване на лични данни, като имали и имена. Услугата се изпълнява по следните правила https://mailchimp.com/gdpr/ съгласно Европейското законодателство.

Ние не споделяме, продаваме, разкриваме или пренасочваме вашите данни към други трети страни, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договор между нас или в изпълнение на правните ни задължения като субекти на българското, европейско и международно право.

Ние можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или предотвратяване на имуществени щети само тогава, когато това разкриване би било законосъобразно.

Колко дълго държим личните ви данни?

Данните придобити посредством формите за контакт се изтриват или анонимизират до 365 дни след получаването им, освен ако потребителят не е пожелал тяхното предсрочно изтриване.

Всички останали данни биват изтрити, след изпълнение на основанието, поради което са били събрани.

Вмъкнато съдържание от други уеб сайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как употребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Защитена ли е Вашата информация?

За да защити Вашата информация по време на предаването ѝ, https://mentalika.com използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.

Интернет сайтът ни не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти. Задължение на ползвателят е да опази конфиденциалността на предоставените му от https://mentalika.com потребителско име и парола.

Правно основание

Настоящата политика на личните данни се издава на основание на и в съответствие с Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите му актове, както и Общият регламент относно защитата на данните – ЕС 2016/679 (GDPR).

 

Контрол

Контролът върху нас във връзка с личните данни се упражнява от Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18, Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Сайт: www.cpdp.bg

Изменение на политиката за поверителност

Тази политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички потребители.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение по тази политика на личните данни ще има действие спрямо вас след горепосоченото уведомяване, ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, може да прекратите отношенията си с нашият уеб сайт, без да дължите неустойка и да преустановите ползването и отношенията си с нашият уеб сайт.

Вие се съгласявате, че всички изявления свързани с изменението на тази политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани публично в крайната част на тази страница.

Тази политика на личните данни влиза в сила и е ефективна от: 26.01.2021г.