fbpx

Логопедични консултации

Задачата на логопеда е да направи оценка на езиково-говорните и комуникативните умения на детето и да разработи и приложи план за тяхното развитие. 

Логопедичната терапия развива всички умения, свързани с речта – най-комплексната дейност на човека. Освен това занятията с логопед помагат значително за изграждането на фината моторика, уменията за училищна готовност, четене, писане и смятане. След 2-годишна възраст на детето е подходящо да се започне терапия с логопед.

Кога да се обърнем към логопед?

 • При закъснение на говора
 • Когато детето не разбира голяма част от думите
 • При неправилно произношение на звукове (най-често срещани са С-З-Ц; Ш-Ж-Ч; Р-Л)
 • Когато речта е накъсана и неправилна
 • Когато детето заеква
 • Не подрежда по правилен начин сричките в думите или ги пропуска 
 • Не разпознава цветовете, посоките (ляво/дясно) или геометричните форми
 • Не проявява никакво любопитство към картинки, предмети или нови непознати думи
 • Играе в мълчание
 • Има затруднения в смятането – не разпознава числата и математическите знаци
 • Има затруднения в писането – замества сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з); замества сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.)
 • При дефицит във вниманието

Как протича логопедичната терапия?

Диагностика
На първата среща логопедът прави оценка на говора на детето. Тя се извършва чрез попълването на специализирана бланка, използването на игрови подходи и множество цветни и интересни материали. 

Първи етап
Терапията започва с усилена работа с огледало и метода на подражанието. Логопедът и детето правят гимнастика за говорните органи, дихателни упражнения и други методи, за да се постигне правилното изговаряне на целевия звук. Първият път, когато детето изговори правилно звука, е повод за голяма гордост и вълнение, но това далеч не е краят на логопедичната терапия.

Втори етап
Страхотно е да можем да съскаме, да жужим и да изговаряме проблемните звукове свободно, но във втория етап трябва да затвърдим и разширим това умение. Този етап е съпроводен от много забавни песни, скоропоговорки и стихотворения. Целта е затвърждаването на правилния звук във всяка позиция.

Каква е ролята на родителите?

Логопедичната терапия в детска възраст е общо усилие за логопеда и за родителите. На всеки етап от работата има интересни, приятни и кратки упражнения, с които родителите могат да насърчават правилната реч на детето у дома.

Кога терапията при логопед се счита за успешна?

Чрез много практика се постига желания ефект. Донякъде продължителността на терапията зависи от това колко сериозно е нарушението при детето, а за добрите резултати семейството също има голямо участие. То трябва да е ангажирано с терапията и да помогне новите умения на децата да се упражняват до тяхното автоматизиране и в различна среда от логопедичния кабинет. Ако това се случи, логопедичната терапия може да се сметне за успешна.

Цени

1 път седмично

35 лв.

2 пъти седмично

30 лв.

45 мин.