Английски език

Интерактивно обучение по методология на Cambridge

Английски език Кid’s Box

Обучението по английски език е основано на методология на Кеймбридж за млади учащи на възраст от 6г. до 12г. Курсът Кid’s Box изцяло покрива учебната програма за тестовете по английски език в Кеймбридж (YLE).

Предимства на учебното съдържание:
– Забавен и интригуващ процес на обучение – цветни герои, песни и много илюстрации

– Преговор на всеки 4 урока – учащите да упражнят и затвърдят придобитите знания

– Секция „Listen and say“ – децата практикуват правилното произношение и интонацията

– Специални раздели акцентират върху развитието на ценностната система на учениците с теми като „Моят град“, „Да помогнем на животните в беда“, „Приятелите“, „Здравословната храна“, „Рециклирането и опазването на околната среда“

– Тематичните секции с героите („Marie’s Geography“ и „Marie’s Art“) въвеждат учениците в изучаването на различните учебни предмети на английски език

– Практическите тестове по модел на YLE  помагат за оценяване напредъка на децата

В център “Менталика” разбираме, че всеки учи по различен начин. Именно затова по време на учебния процес активираме всички възприятия на децата за усвояване на нови знания:

● Визуално
● Слухово
● Физически
● Чрез общуване с другите
● Чрез изразяване на личните мисли и чувства
● Чрез логическо обяснение

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Да се събуди интерес у децата към чуждия език като средство за общуване.
  • Да се възбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.
  • Да се положат основите эа развиване на елементарни умения за разбиране при слушане на свързан текст.
  • Да се формират основни умения за водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации.
  • Да се поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез създаване приятна творческа атмосфера эа работа в клас.

В зависимост от нивото на английски на Вашето дете, по преценка на преподавател, то ще бъде включено в съответното ниво:

Първо ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Starters

Второ ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Movers

Трето ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Flyers

През учебната година се покрива едно ниво. В цената на курса
са включени 2 учебника Kid`s Box с две учебни тетрадки.

* 25% отстъпка при записването на втори курс

Ментална аритметика

Метод за цялостно интелектуално развитие. Благодарение на смятането с древното сметало абак се развиват хармонично двете полукълба на мозъка. Менталната аритметика подобрява концентрацията, паметта, фината моторика, фотографската памет…

Програмиране за деца

Курсът по програмиране е вълнуващ и достъпен начин за децата да навлязат в основните концепции на технологичния свят. Обучението развива също способности като логика и аналитичност.

“Героите в теб”

Групата за развитие на емоционална интелигентност е защитено пространство, в което децата разбират какво става вътре в тях. „Героите в теб“ е проект на екип от психолози, в който подкрепяме децата да ценят своите индивидуални качества.

Вашите имена:

Имам интерес към: