fbpx

Английски език

Едномесечен интензивен курс по методология на Кеймбридж

Уроците по английски език се провеждат онлайн до промяна на пандемичната обстановка и свързаните с нея разпоредби. Нови онлайн групи стартират през януари 2021г.

Английски език Кid’s Box

Обучението по английски език е основано на методология на Кеймбридж за млади учащи на възраст от 6г. до 12г. Курсът Кid’s Box изцяло покрива учебната програма за тестовете по английски език в Кеймбридж (YLE).

Предимства на учебното съдържание:
– Забавен и интригуващ процес на обучение – цветни герои, песни и много илюстрации

– Преговор на всеки 4 урока – учащите да упражнят и затвърдят придобитите знания

– Секция „Listen and say“ – децата практикуват правилното произношение и интонацията

– Специални раздели акцентират върху развитието на ценностната система на учениците с теми като „Моят град“, „Да помогнем на животните в беда“, „Приятелите“, „Здравословната храна“, „Рециклирането и опазването на околната среда“

– Тематичните секции с героите („Marie’s Geography“ и „Marie’s Art“) въвеждат учениците в изучаването на различните учебни предмети на английски език

– Практическите тестове по модел на YLE  помагат за оценяване напредъка на децата

В център Менталика разбираме, че всеки учи по различен начин. Именно затова по време на учебния процес активираме всички възприятия на децата за усвояване на нови знания:

  • Визуално
  • Слухово
  • Физически
  • Чрез общуване с другите
  • Чрез изразяване на личните мисли и чувства
  • Чрез логическо обяснение

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Да се събуди интерес у децата към чуждия език като средство за общуване.

Да се възбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.

Да се положат основите за развиване на елементарни умения за разбиране при слушане на свързан текст.

Да се формират основни умения за водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации.

Да се поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез създаване приятна творческа атмосфера за работа в клас.

“Чувам и забравям. Виждам и запомням. Правя и разбирам.”

В зависимост от нивото на английски на Вашето дете, по преценка на преподавател, то ще бъде включено в съответното ниво:

Първо ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Starters

Второ ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Movers

Трето ниво: подготовка за теста Cambridge YLE: Flyers

 

В цената на курса са включени всички учебни материали.

През учебната година се покрива едно ниво. В цената на курса са включени 2
учебника Kid`s Box с две учебни тетрадки.

Ментална аритметика

Метод за цялостно интелектуално развитие. Благодарение на смятането с древното сметало абак се развиват хармонично двете полукълба на мозъка. Менталната аритметика подобрява концентрацията, паметта, фината моторика, фотографската памет…

Психологически консултации

Консултациите за деца и възрастни с психотерапевт са начин за справяне с трудни житейски ситуации. Психологът ще даде на своите клиенти нужните загриженост, подкрепа и насоки, за да намерят най-доброто решение за себе си в този етап от живота си.

“Героите в теб”

Групата за развитие на емоционална интелигентност е защитено пространство, в което децата разбират какво става вътре в тях. „Героите в теб“ е проект на екип от психолози, в който подкрепяме децата да ценят своите индивидуални качества.